#13 Foto | Photo

Predstavitev publikacije (presentation of publication) “MFRU 2016-2017-2018”, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor (Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture), 24.10.2018, photo: neznan študent (unknown student)