Agustina Andreoletti

[:sl]

Agustina Andreoletti je kuratorka in raziskovalka iz Buenos Airesa, ki živi v Kölnu. Je umetniška direktorica umetnostnega prostora Gemeinde Köln, akademska asistentka na Akademiji medijskih umetnosti v Kölnu in doktorska kandidatka na kölnski univerzi. V svoji praksi združuje kuratorska vprašanja, politične akcije in mediacijske strategije. Raziskuje teorije globalizacije, infrastrukture znanja, neprozorne pripovedi, alternativne oblike sodelovanja (kooperacije) na lokalnih, regionalnih in meddržavnih področjih, afekt, tehnologijo in biopolitiko.

 

[:en]

Agustina Andreoletti is a curator and researcher from Buenos Aires, based in Cologne. She is the artistic director of the art space Gemeinde Köln, academic assistant at the Academy of Media Arts Cologne and doctoral candidate at the University of Cologne. In her practice she combines curatorial questions, political actions and strategies of mediation. Her research focuses on theories of globalization, infrastructures of knowledge, opaque narratives, alternative forms of cooperation in local, regional and transnational areas, affect, technology and biopolitics.