Andrej Tomažin

[:sl]

Andrej Tomažin je pisatelj, novinar in kritik. Težišče njegovega raziskovanja je na presečišču tehnologije in umetnosti. Piše o literaturi, teoriji, filmu in vizualni umetnosti za različne revije, kot so Kino!, Šum, Idiot itn. Piše kratke zgodbe in romane. Na Radiu Študent vodi mesečno oddajo Otitis Media, ki raziskuje nove medije, umetnost, tehnologijo in softver v navezavi na različne filozofske deviacije, največkrat v obliki intervjujev. Živi v Ljubljani.

 

[:en]

Andrej Tomažin is a writer, journalist and critic based in Ljubljana. The focus of his research is the cross-section of technology and art. He writes about literature, theory, film and the visual arts for magazines such as Kino!, ŠUM, Idiot, as well as others. He writes short stories and novels. He heads the monthly broadcast Otitis Media at Radio Študent, which explores new media, art, technology and software in connection with various philosophical deviations, most often in the form of interviews.