Bogna M. Konior

[:sl]

Bogna Konior deluje med polji pisanja, poučevanja, pa tudi kulturne in kreativne industrije. Trenutno raziskuje, kako mediji, kultura in tehnologija vstopajo v interakcijo z vse hitrejšimi geo-družbenimi izzivi, kot so podnebne spremembe, izumiranje vrst ali avtomacija, ki spreminjajo trenutne aksiome človeštva, tehnologije in političnega delovanja. Je predavateljica na področju novih medijev in digitalne kulture na Univerzi v Amsterdamu, raziskovalka in profesorica na Mednarodnem raziskovalnem inštitutu za kulturne tehnike in filozofijo medijev na Univerzi Bauhaus v Weimarju, urednica za medije in tehnologijo pri reviji Hong Kong Review of Books in urednica strokovnega glasila Oraxiom: A Journal of Non-Philosophy. Pogosto objavlja v akademskih in poljudnejših publikacijah.

 

[:en]

Bogna Konior works across writing, scholarship, as well as cultural and creative industries. She currently researches how media, culture and technology interact with sweeping geo-social challenges, such as climate change, species extinction or automation, which alter current axioms of humanity, technology and political agency. She is a Lecturer in New Media and Digital Culture at the University of Amsterdam, a Research Fellow at the International Research Institute for Cultural Techniques and Media Philosophy at the Bauhaus- Universität Weimar, the Media and Technology editor at the Hong Kong Review of Books and the editor of Oraxiom: A Journal of Non-Philosophy. She publishes widely across academic and popular venues.