Lukáš Likavčan

[:sl]

Lukáš Likavčan je raziskovalec in teoretik, osredotočen na politično ekologijo in filozofijo tehnologije. Je učitelj na Centru za avdiovizualne študije FAMU v Pragi, sodelavec Inštituta za medije, arhitekturo in dizajn Strelka in član Zveze za raziskovanje in kolektivno prakso Display v Pragi.

 

[:en]

Lukáš Likavčan is a researcher and theorist, focusing on political ecology and philosophy of technology. He is a teacher at Center for Audiovisual Studies FAMU, Prague, a collaborator of Strelka Institute for Media, Architecture and Design, Moscow, and a member of Display –Association for Research and Collective Practice, Prague.