Max Hampshire

[:sl]

Max Hampshire je umetnik/raziskovalec, ki živi in deluje med Manchestrom in Berlinom. Diplomiral je na Univerzi v Amsterdamu, kjer je pri dr. Federici Russo študiral filozofijo tehnologije.Je eden izmed treh soustanoviteljev Terra0, obenem pa trenutno zaganja še EXIT TECH studio Nascent. Pred tem je sodeloval z Inštitutom za kriptoekonomijo RIAT in Inštitutom za omrežne kulture. Njegovo delo je bilo predstavljeno in diskutirano v Paviljonu Schinkel, festivalu Grey Area, Transmediale, galeriji Nextfield, Ars Electronica in Het Nieuwe Instituut, objavljeno in razpravljalo pa je o njegovih delih tudi v radijskih serijah ecocore, Forbes in James Bridlovih “Novi načinih videnja”.

 

[:en]

Max Hampshire is a researcher and artist based in Manchester and Berlin. He holds an MA from the UvA, where he studied the Philosophy of Technology under Dr. Federica Russo. As well as currently bootstrapping EXIT TECH studio Nascent, he is one of three co-founders of terra0, and has previously worked with the RIAT Institute for Future Cryptoeconomics and the Institute of Network Cultures. His work has been presented and discussed at Schinkel Pavillon, Grey Area Festival, Transmediale, Furtherfield Gallery, Ars Electronica, and Het Nieuwe Instituut (amongst others), and has been published and discussed in/by ecocore, Forbes, and James Bridle’s radio series “New Ways of Seeing”.