Peli Grietzer

[:sl]

Peli Grietzer je naredil doktorat iz matematično informirane literarne teorije na oddelku za primerjalno književnost na Harvardu in Inštitutu za matematiko HUJI Einstein. V disertaciji si sposoja matematične oblike iz zapletene teorije učenja, da prikaže ontologijo “ambientnih” pojavov, kot so razpoloženja, “vajbi”, načini in “strukture občutkov”, in nadaljuje tako, da iz te premise deduktivno izpelje nekaj podobnega modernistični pesniški praksi. Občasno prispeva k ambientalno/arhivskemu literarnemu kolektivu Causs PDF in z video umetnikom Tzionom Hazanom dela celovečerni film.

 

[:en]

Peli Grietzer finished his PhD in mathematically informed literary theory at Harvard Comparative Literature and the HUJI Einstein Institute of Mathematics. His dissertation borrows mathematical forms from deep learning theory to model the ontology of ‘ambient’ phenomena like moods, vibes, styles, and ‘structures of feeling,’ and goes on to deductively derive something like Modernist poetic practice from this premise. He is an on-and-off contributor to the ambient/archival literature collective Gauss PDF, and working on a feature film with video artist Tzion Hazan.