Tadej Vindiš

[:sl]

Tadej Vindiš je umetnik, kustos, producent in predavatelj, ki deluje na stičišču med sodobno umetnostjo, kulturologijo, tehnologijo in medijskimi raziskavami, s poudarkom na področju strojnega vida – njegovih kulturnih posledic in motenj. S štipendijo Ministrstva za kulturo RS je diplomiral iz fotografije na FAMU v Pragi. Leta 2016 je končal magistrski študij Interaktivni mediji: kritična teorija in praksa z odliko na Goldsmiths, Univerzi v Londonu, pod mentorstvom Grahama Harwooda in Luciane Parisi. Nadaljeval je kot gostujoči raziskovalec pri Goldsmiths, kjer razvija Selfish Machines, praktični raziskovalni projekt umetne inteligence. Vindiš je del ekipe, ki je leta 2014 znova zagnala festival Fotopub in je izvršni direktor Združenja za sodobno kulturo Fotopub. Kot producent in član kolektiva body> data> space (London)  je sokuriral razstavo Bio-Body-Tech na Nesta FutureFest 2018. Od leta 2017 razvija po meri izdelan, naglavni VR-snemalnik za Seeing I, projekt, ki je bil na (pred)ogled postavljen na Ars Electronica 2019. Predava kot gostujoči predavatelj na Westminster School of Arts Univerze v Westminsterju.

 

[:en]

Tadej Vindiš is a London-based artist, curator, producer and lecturer on the crossroads between contemporary art, cultural studies, technology and media research, focusing on the field of machine vision – its cultural implication and disruption. With a scholarship from the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia, he finished his degree in photography at FAMU in Prague. In 2016, he finished his MA studies in Interactive Media: Critical Theory and Practice with distinction at Goldsmiths, University of London, under the mentorship of Graham Harwood and Luciana Parisi. He continued as a Visiting Researcher at Goldsmiths, where he develops Selfish Machines, a practice-based research project into artificial intelligence. Vindiš is part of the core team that relaunched the Fotopub Festival in 2014 and is an Executive Director of Fotopub Association for Contemporary Culture. As a Producer and Member of the body>data>space collective in London, he co-curated Bio-Body-Tech exhibition at Nesta’s FutureFest 2018. Since 2017, he is developing a custom-built head-mounted VR recorder for the Seeing I project, which previewed at Ars Electronica 2019. He lectures as a Visiting Lecturer at Westminster School of Arts of the University of Westminster.