25MFRU_ Avtomatizirane ekologije

Osrednja festivalska razstava
 
Računalniška tehnologija nastopa danes kot obsežno, visokotehnološko okolje inteligentnih, samoučečih se sistemov, ki prežemajo delovanje na vseh družbenih področjih, hkrati pa močno zaznamujejo tako globalno ekonomsko kot tudi ekološko realnost. Sodobna tehnoekologija vpleta tehnološke in biološke sisteme, v katerih človeški subjekt nima več privilegiranega mesta; vanje je integriran kot temeljno rekonfiguriran in umeščen na skupno raven z ostalimi (nečloveškimi) akterji in dogodki.
 
Namesto da bi se odpovedali tem procesom, ki uhajajo našemu razumevanju, ali pa razlagali njihovo kompleksnost, lahko ti procesi poganjajo umetnost, da preoblikuje naš konceptualni aparat. Tako umetnost lahko razvije nove načine interakcije s tehnološkimi in naravnimi sistemi, raziskuje vlogo novih tehnologij pri opolnomočenju nečloveškega sveta in njihov potencial ob odsotnosti človeško določenih ciljev.
 
 
Razstavljena dela:
 • sprawl.systems (Paul Seidler, Max Hampshire, Frida Ortgies-Tonn, Johannes Wilke),
 • Sebične mašine (Tadej Vindiš),
 • Zanke v prenosu (Staš Vrenko),
 • Površina (Voranc Kumar),
 • Virtualno fizično (Agustina Andreoletti),
 • nimiia cétiï (Jenna Sutela),
 • Inštitut za neopazne jezike: Branje ustnic (Špela Petrič),
 • terra0 (Paul Kolling, Paul Seidler, Max Hampshire),
 • KARBOFLORA (Tanja Vujinović),
 • Kulturna pokrajina (Anja Jelovšek),
 • In a dormant state (Blaž Miklavčič).
 
Kuratorica: Tjaša Pogačar
 
 
 

Razstava/

25MFRU_ Avtomatizirane ekologije

11. – 20. 10. 2019

Lokacija: Pristan/Staninvest

 
Termini/
 
PETEK, 11. 10. – NEDELJA, 20. 10.
10:00 – 14:00, 15:00 – 18:00 @ Pristan / Staninvest

25IFCA_ Automated Ecologies

Main exhibition
 
Today computer technology manifests as a broad, hi-tech environment of intelligent, self-learning systems, that pervade activity in every sphere of society while profoundly influencing not only the global economic but also ecological reality. Contemporary techno-ecology entwines technological and biological systems within which the human subject no longer has a privileged position; he or she is integrated into them fundamentally reconfigured and on a common plane with other (non-human) actors and events.
 
Rather than renounce or interpret complexities of these processes that escape our comprehension, art can be driven by them in order to expand and transform our conceptual apparatus. It can thus develop new ways of interacting with technological and natural systems, investigate the role of new technologies for the empowerment of the non-human world and their potential in the absence of human-oriented goals.

 

Exhibited projects:
 • sprawl.systems (Paul Seidler, Max Hampshire, Frida Ortgies-Tonn, Johannes Wilke),
 • Sebične mašine (Tadej Vindiš),
 • Zanke v prenosu (Staš Vrenko),
 • Površina (Voranc Kumar),
 • Virtualno fizično (Agustina Andreoletti),
 • nimiia cétiï (Jenna Sutela),
 • Inštitut za neopazne jezike: Branje ustnic (Špela Petrič),
 • terra0 (Paul Kolling, Paul Seidler, Max Hampshire),
 • KARBOFLORA (Tanja Vujinović),
 • Kulturna pokrajina (Anja Jelovšek),
 • In a dormant state (Blaž Miklavčič).
 
Curated by: Tjaša Pogačar
 
 
 

Exhibition /

25IFCA_ Automated Ecologies

11. – 20.10.2019

Location: Pristan/Staninvest

 
Opening hours/
 
FRIDAY, 11. 10. – SUNDAY, 20. 10.
10:00 – 14:00, 15:00 – 18:00 @ Pristan / Staninvest