(pre) ponedeljek 7.11
 • (ves dan) info-točke 1.gim, 2.gim, Pef, Feri, Sre.oblik, Serš
 • 11:00 tiskovna konferenca - Media Nox
 • 12:00 predstavitev študentskega natečaja – ALUO Lj

(pre) torek 8.11
 • (ves dan) info-točke 1.gim, 2.gim, Pef, Feri, Serš
 • 11:30 predstavitev študentskega natečaja – FERI Mb
 • 19:00 pogovor + projekcija filma – Amfiteater 2.gimnazija

sreda 9.11
 • (ves dan) info-točke 1.gim, 2.gim, Pef, Feri, Serš
 • 18:00 otvoritev - Dlum, Media nox, Fotostolp, K18, Centralna postaja, GT22, Pasaža Glavni trg-Rotovž, 0.04-0.02m³
 • 19:00 okrogla miza – Kibla Portal
 • 20:00 otvoritvena delavnica in sprejem – Caffe Bona dea

četrtek 10.11
 • (ves dan) info-točke 1.gim, 2.gim, Sre.oblik
 • 9:00 predstavitev študentskega natečaja PeF Mb + javno vodstvo (sprehodi od Židovskega trga do Portala)
 • 10:00 delavnice Kiblix + Mfru – Kibla Portal
 • 12:00 otvoritev Serš, Feri, Pef, 2.gim
 • 13.40 delavnica Serš
 • 14:30 Kiblix + Mfru = delovno kosilo (Kreatorlab/Portal)
 • 17:00 predavanje Tibor Hrs Pandur – Salon uporabnih umetnosti
 • 19:00 zvočni performans + snemanje plošče - Glas podzemlja
 • 20:00 Kiblix – Kibla Portal + mobilne enote

petek 11.11
 • (ves dan) info-točke 1.gim, 2.gim, Sre.oblik+ javno vodstvo (sprehodi od Židovskega trga do Portala)
 • 8.00 delavnice Srednja oblikovalska šola
 • 10:00 delavnice Kiblix + Mfru – Kibla Portal
 • 14:30 Kiblix + Mfru = delovno kosilo (Kreatorlab/Portal)
 • 17:00 predavanje Us(c)hi Reiter - Infopeka
 • 19:00 Kiblix – Kibla Portal
 • 20:30 zvočni performans – Centralna Postaja + mobilne enote

sobota 12.11
 • javna vodstva (sprehodi od Židovskega trga do Portala)
 • (ves dan in noč) wlan igričarska zabava – GT22
 • (ves dan) MFRU + TGAS goes Open Modes - Graz
 • 22:00 spremljevalni program – Cikel Blue Planet: Bowrain – Gustaf, Pekarna

nedelja 13.11
 • (ves dan in noč) wlan igričarska zabava – GT22
 • javna vodstva (sprehodi od Židovskega trga do Portala)
 • 20:00 av-dogodek+javna debata Šuljo - HudaKava

ponedeljek 14.11
 • (ves dan) info-točke 1.gim, 2.gim, Sre.oblik + javna vodstva (sprehodi od Židovskega trga do Portala)
 • 12.00 delavnica Serš
 • 16:00 - 18:00 delavnica – Kulturni Inkubator
 • 18:00 udarniški pogovor z Emo Kugler – Centralna postaja
 • 20.00 kino instalacija "Dojo" Paul Destieu - Gustaf, Pekarna

torek 15.11
 • (ves dan) info-točke 1.gim, 2.gim, Sre.oblik (ves dan) + javna vodstva (sprehodi od Židovskega trga do Portala)
 • 16:00 - 18:00 delavnica – Kulturni Inkubator
 • 14:40 predavanje Špela Petrič – PeF Mb
 • 16.30 javno vodstvo po razstavnih prostorih MFRU-ja 2016 - start: Galerija DLUM (Židovski trg, MB)
 • 18:00 predavanje Ida Hiršenfelder – Salon uporabnih umetnosti
 • 20:00 zatvoritveni av-dogodek Toni Soprano – Soba Bona dea

(post) sreda 16.11
 • 19:00 pogovor + projekcija filma – Amfiteater 2.gimnazija

Dovoljuje se pravica do spremembe.
(pre) monday 7.11
 • (whole day) info-points 1.gim, 2.gim, Pef, Feri, Sre.oblik, Serš
 • 11:00 press conference - Media Nox
 • 12:00 presentation of student contest – ALUO Lj

(pre) tuesday 8.11
 • (whole day) info-točke 1.gim, 2.gim, Pef, Feri, Serš
 • 11:30 presentation of student contest – FERI Mb
 • 19:00 talk + projection of film 2.gimnazija

wednesday 9.11
 • (whole day) info-points 1.gim, 2.gim, Pef, Feri, Serš
 • 18:00 opening - Dlum, Media nox, Fotostolp, K18, Centralna postaja, GT22, Pasaža Glavni trg-Rotovž, 0.04-0.02m³
 • 19:00 round table – Kibla Portal
 • 20:00 opening workshop + reception – Caffe Bona dea

thursday 10.11
 • (whole day) info-points 1.gim, 2.gim, Pef, Feri, Serš
 • 9:00 presentation of student contes PeF Mb + public walk (from Židovski trg to Portal)
 • 10:00 workshops Kiblix + Mfru – Kibla Portal
 • 12:00 opening - PeF, Feri, Serš, 2.gim
 • 13.40 workshop at Serš
 • 14:30 Kiblix + Mfru = delovno kosilo (Kreatorlab/Portal)
 • 17:00 lecture Tibor Hrs Pandur – Salon uporabnih umetnosti
 • 19:00 sound performance + LP recording - Glas podzemlja
 • 20:00 Kiblix – Kibla Portal + mobilne units

friday 11.11
 • (whole day) info-points 1.gim, 2.gim, Pef, Feri, Serš + public walk (from Židovski trg to Portal)
 • 8.00 workshops at Srednja oblikovalska šola
 • 10:00 workshop Kiblix + Mfru – Kibla Portal
 • 14:30 Kiblix + Mfru = working lunch (Kreatorlab/Portal)
 • 17:00 lecture Us(c)hi Reiter - Infopeka
 • 19:00 Kiblix – Kibla Portal
 • 20:30 sound performans – Beli Šum - Centralna Postaja + mobilne units

saturday 12.11
 • public walk (from Židovski trg to Portal)
 • (whole day and night) wlan gaming party – GT22
 • (whole day) MFRU + TGAS goes Open Modes 2 - Graz
 • 22:00 accompanying program – Cikel Blue Planet: Bowrain – Gustaf hall, Pekarna

sunday 13.11
 • (whole day and night) wlan gaming party – GT22
 • public walk (from Židovski trg to Portal)
 • 20:00 av-event+public discussion Šuljo - HudaKava

monday 14.11
 • (whole day) info-points 1.gim, 2.gim, Pef, Feri, Serš
 • 16.00-18.00 workshop - Kulturni Inkubator
 • 12.00 workshop at Serš
 • public walk (from Židovski trg to Portal)
 • 18:00 udarnik talk with Ema Kugler – Centralna postaja
 • 20.00 cinema installation "Dojo" Paul Destieu - Gustaf hall, Pekarna

tuesday 15.11
 • (whole day) info-points 1.gim, 2.gim, Pef, Feri, Serš + public walks (from Židovski trg to Portal)
 • (whole day) workshop – Kulturni Inkubator
 • 14:40 lecture – PeF Mb
 • 16:30 - public presentation of MFRU2016 exhibitions - start: Galerija DLUM (Židovski trg, MB)
 • 18:00 presentation Ida Hirešenfelder – Salon uporabnih umetnosti
 • 20:00 closing performance Toni Soprano - av-event - Soba Bona dea

(post) wednesday 16.11
 • 19:00 talk + projection of film Tehnika ljudstvu Slobodan Maksimović - 2.gimnazija

The right to make changes is reserved.