6.10 sobota

17:00 prvi dogodek – otvoritev / ulična galerija na Židovski ulici – UG MB2018

10.10 sreda

11:00 preddogodek #11 – tiskovna konferenca / Kulturni inkubator

10:00-13:00, 14:00-18.00 preddogodek #12 – razstava MFRU 1995-2018 / Galerija DLUM

11.10 četrtek

8:30 preddogodek #13 – intervju in pogovor / Radio Maribor

10:00-13:00, 14:00-18.00 preddogodek #12 – razstava MFRU 1995-2018 / Galerija DLUM

12.10 petek

13:00 predavanje umetnice / Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Maribor

14:00-20.00 preddogodek #12 – razstava MFRU 1995-2018 / Galerija DLUM

18:00 otvoritve razstav / vse lokacije (več spodaj)

19.00 otvoritev razstave Videastke iz Zbirke UGM + Simpozij  / UGM Studio

19:00 začetek Wiki-Akcije / vnašanje Wiki-Gesel vseh gostujočih slovenskih umetnic in selektoric na MFRU od 1995 do 2018 / UGM Studio

20:00 festivalski sprejem / GT22

20:30 av performans TERATOM + TONI SPORANO / IntimniOderGT22

22:30 otvoritvena zabava s PI / PORTAL:Bojler

 

13.10 sobota

simpozij del-1: Implicirane pozicije. Transfeministke. Radikalni Queer. / UGMstudio

18:00 dr. Saša Kesić; Beograd-queer v srbskem postsocialističnem filmu: od neobstoja do roza zlorabe; predavanje in izseki iz filmov

20:00 dr. Marina Gržinić in dr. Tjaša Kancler (uvod); Sumničavo, implicirano delovanje: spolne mutantke, dekolonizirane transfeministke, militantne filmmejkerke, radikalne teoretičarke, migrantske spolne delavke; projekcija filmov

 

14.10 nedelja

simpozij del-2: Implicirane pozicije. Transfeministke. Radikalni Queer. / UGMstudio

18:00 dr. Marina Gržinić (Ljubljana/Dunaj); Evropa: Družbeni spol, razred, rasa + dr. Tjaša Kancler (Maribor/Barcelona); Politike teles, trans* imaginarnost in dekolonialnost; 60 minutno predavanje v dveh avtonomnih delih + vprašanja

20:00 zvočni performans Reni Hoffmuller

 

15.10 ponedeljek

– javna vodstva po razstavah

20:00 projekcija Herschman+Cheang+Teofilović / IntimniKinoGT22

 

16.10 torek

16.00 javna vodstva po razstavah (zbirno mesto: Galerija Media Nox na Židovskem trgu)

– delavnice po mariborskih srednjih šolah

20:00 projekcija Herschman+Cheang+Teofilović / IntimniKinoGT22

 

17.10 sreda

10.00 javna vodstva po razstavah (zbirno mesto: Galerija Media Nox na Židovskem trgu)

– delavnice po mariborskih srednjih šolah

– javni podcast

18:00 otvoritev / TONŠPURpasaža

 

18.10 četrtek

10.00 javna vodstva po razstavah (zbirno mesto: Galerija Media Nox na Židovskem trgu)

17:00 razstava igralnih konzol RETRO GAMING / SALON uporabnih umetnosti

20.00 okrogla miza RETRO GAMING / SALON uporabnih umetnosti

 

19.10 petek

10.00 – 24.00 razstava igralnih konzol RETRO GAMING / SALON uporabnih umetnosti

PRESTAVLJENO NA 24.10. ob 11.00! – predstavitev publikacije „MFRU 2016-2017-2018“ / FGPA

16.00 javna vodstva po razstavah (zbirno mesto: Galerija Media Nox na Židovskem trgu)

19:00 predstavitev LP plošče “Aphra Tesla Operating System Incorporated: HuxDexAA (Aphra Tesla / Neven M. Agalma)” / SALON uporabnih umetnosti

20.30 zvočni performans KIKIMORE / SALON uporabnih umetnosti

21.30 av performans RICA-BATISTA / SALON uporabnih umetnosti

22:00 zaključna zabava “Trilogije Zaupanje” / SALON uporabnih umetnosti

 

ODPIRALNI ČAS RAZSTAVIŠČ

12. 10. 2018: med 18. in 21. uro
13. – 19. 10. 2018: med 10. in 13. uro, ter med 14. in 18. uro

Galerija Media Nox / 1
EVELIN STERMITZ (AUT) / NIKA HAM (SLO) / MAŠA JAZBEC (SLO)

Galerija K18 / 2
LYNN HERSCHMAN LEESON (USA) / SHU LEA CHEANG (USA)

Galerija DLUM / 3
MFRU 1995-2018

Fotogalerija Stolp / 4
ROBERTINA ŠEBJANIČ (SLO) / KAROE GOLDT (NEM)

GT22 / 5
SAŠA SPAČAL (SLO) / SANDRA JOVANOVSKA (MAK) / NINA BAZNIK (SLO) / LYNN HERSCHMAN LEESON (USA) / SHU LEA CHEANG (USA) / NATAŠA TEOFILOVIĆ (SRB) / „TERATOM“ (SLO) + TONI SOPRANO (SLO)

UGM Studio / 6
KATARINA PETROVIĆ (SRB) + BOJANA KNEŽEVIĆ (SRB) / MARINA GRŽINIĆ (SLO) + AINA ŠMID (SLO) / TJAŠA KANCLER (SLO) / SAŠA KESIĆ (SRB) / SREČO DRAGAN (SLO) + NUŠA DRAGAN (SLO) / EMA KUGLER (SLO) / NATAŠA PROSENC STEARNS (SLO) / JASNA HRIBERNIK (SLO) / APOLONIJA ŠUŠTERŠIČ (SLO) / APHRA TESLA (SLO)

Centralna Postaja / 7
MONIKA POCRNJIĆ (SLO)

Ulična galerija ŽIDOVSKA / 16
NATAŠA BERK (SLO)

TONŠPUR-pasaža / 17
KAREN WERNER (USA) / KATARINA PETROVIĆ (SRB) + BOJANA KNEŽEVIĆ (SRB)

0,04m³ / 20
APHRA TESLA (SLO)

 

* Na vseh razstaviščih 24. Mednarodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU) pobiramo simbolično vstopnino v višini 1€ za odrasle osebe (nad 15 let). 

VSTOPNINA VELJA ZA OGLED VSEH RAZSTAVIŠČ NA TISTI DAN!
(PLAČAŠ 1€ IN CEL DAN VSTOPAŠ NA VSA FESTIVALSKA PRIZORIŠČA)

6.10 saturday

17:00 first event – opening / street gallery in Židovska alley

10.10 wednesday

11:00 pre-event #11 – press conference / Kulturni inkubator (Koroška Street 18, Maribor)

10:00-13:00, 14:00-18.00 pre-event #12 – exhibition MFRU 1995-2018 / gallery DLUM (Židovski square, Maribor)

11.10 thursday

8:30 pre-event #13 – interview and talk / Radio Maribor

10:00-13:00, 14:00-18.00 pre-event #12 – exhibition MFRU 1995-2018 / gallery DLUM

12.10 friday

13:00 artist lecture / FGPA – Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture (Smetanova street 17, Maribor)

14:00-18.00 pre-event #12 – exhibition MFRU 1995-2018 / gallery DLUM

18:00 opening of exhibitions / all locations (more below)

19:00 opening of exhibition Video Artists from the UGM Collection / UGM Studio (Leon Štukelj square 2, Maribor)

19:00 beginning of wiki-action / creating wiki posts for all Slovenian female artists and selectors at MFRU festival from 1995 to 2018 / UGM studio

20:00 festival reception / GT22

20:30 av performance TERATOM + TONI SPORANO / IntimateStage.GT22

22:30 opening party with PI / PORTAL:Bojler (Valvasorjeva street 40, Maribor)

 

13.10 saturday

symposium part-1: Implicated Positions. Transfeminists. Radical Queer. / UGM Studio

18:00 Dr. Saša Kesić; Belgrade-Queer in Serbian Postsocialistic Cinema: From Non-existence to Pinkwashing; a lecture with film excerpts

20:00 Dr. Marina Gržinić and Dr. Tjaša Kancler (introduction); Suspicious, Implicated Agencies: Gender Mutants, Decolonial Transfeminists, Militant Filmmakers, Radical Theoreticians, Migrant Sex Workers; screening programme

 

14.10 sunday

symposium part-2: Implicated Positions. Transfeminists. Radical Queer. / UGM Studio

18:00 Dr. Marina Gržinić (Ljubljana,/Vienna); Europe: Gender, Class, Race + Dr Tjaša Kancler (Maribor/Barcelona); Body-politics, Trans* Imaginary and Decoloniality; a 60 min. lecture presented in two autonomous parts, Q&A

20:00 sound performance Reni Hoffmuler

 

15.10 monday

– public presentations of exhibitions

20:00 projection Herschmann+Cheang+Teofilović / IntimateCinema.GT22

 

16.10 tuesday

16.00 public presentations of exhibitions (meeting point: Gallery Media Nox on Židovski square)

– workshops at high schools in Maribor

20:00 projection Herschmann+Cheang+Teofilović / IntimateCinema.GT22

 

17.10 wednesday

10.00 public presentations of exhibitions (meeting point: Gallery Media Nox on Židovski square)

– workshops at high schools in Maribor

– public podcast

18:00 opening / TONSPUR-passage

 

18.10 thursday

10.00 public presentations of exhibitions (meeting point: Gallery Media Nox on Židovski square)

17.00 exhibition gaming consols RETRO GAMING / SALON uporabnih umetnosti

20.00 panel discussion RETRO GAMING / SALON uporabnih umetnosti

 

19.10 friday

10.00 – 24.00 exhibition of gaming consols RETRO GAMING / SALON uporabnih umetnosti

RESCHEDULED TO 24.10. at 11.00! – book presentation „MFRU 2016-2017-2018“ / FGPA

16.00 public presentations of exhibitions (meeting point: Gallery Media Nox on Židovski square)

19.00 presentation of LP “Aphra Tesla Operating System Incorporated: HuxDexAA by Aphra Tesla and Neven M. Agalma” / SALON uporabnih umetnosti

20.30 sound performance KIKIMORE / SALON uporabnih umetnosti

21.30 av performance RICA-BATISTA / SALON uporabnih umetnosti

22:00 closing party of the Trust trilogy / SALON uporabnih umetnosti

 

EXHIBITION VENUES OPENING HOURS

12. 10. 2018: from 18. to 21. uro
13. – 19. 10. 2018: from 10. to 13. uro and from 14. to 18. uro

Gallery Media Nox / 1
EVELIN STERMITZ (AUT) / NIKA HAM (SLO) / MAŠA JAZBEC (SLO)

Gallery K18 / 2
LYNN HERSCHMAN LEESON (USA) / SHU LEA CHEANG (USA)

Gallery DLUM / 3
MFRU 1995-2018

Photogallery Stolp / 4
ROBERTINA ŠEBJANIČ (SLO) / KAROE GOLDT (NEM)

GT22 / 5
SAŠA SPAČAL (SLO) / SANDRA JOVANOVSKA (MAK) / NINA BAZNIK (SLO) / LYNN HERSCHMAN LEESON (USA) / SHU LEA CHEANG (USA) / NATAŠA TEOFILOVIĆ (SRB) / „TERATOM“ (SLO) + TONI SOPRANO (SLO)

UGM Studio / 6
KATARINA PETROVIĆ (SRB) + BOJANA KNEŽEVIĆ (SRB) / MARINA GRŽINIĆ (SLO) + AINA ŠMID (SLO) / TJAŠA KANCLER (SLO) / SAŠA KESIĆ (SRB) / SREČO DRAGAN (SLO) + NUŠA DRAGAN (SLO) / EMA KUGLER (SLO) / NATAŠA PROSENC STEARNS (SLO) / JASNA HRIBERNIK (SLO) / APOLONIJA ŠUŠTERŠIČ (SLO) / APHRA TESLA (SLO)

Central Station / 7
MONIKA POCRNJIĆ (SLO)

Street gallery in Židovska / 16
NATAŠA BERK (SLO)

TONSPUR-passage / 17
KAREN WERNER (USA) / KATARINA PETROVIĆ (SRB) + BOJANA KNEŽEVIĆ (SRB)

0,04m³ / 20
APHRA TESLA (SLO)

 

* There is a symbolic admission fee of 1,00 € for all exhibition spaces of the 24th International Festival of Computer Art (IFCA) for adults (over 15 years). 

THE ADMISSION IS VALID FOR ALL FESTIVAL VENUES ON THE DAY OF PURCHASE!
(for 1,00 € you gain entrance to all festival venues that day)