MFRU Arhiv v nastajanju

Arhivska razstava ob 25. letnici festivala je prikaz arhiva v nastajanju: zbiranja, urejanja in sistematiziranja gradiva, ki so ga za seboj pustile prejšnje festivalske edicije.
 
»Kot je Derrida rekel, je nemogoče govoriti o komunikaciji arhiva, če ne govorimo o arhivu kot o orodju komunikacije. Arhiv ponuja možnosti shranjevanja podatkov, repeticije in reprodukcije. Lahko bi rekli, da je arhiv vedno povezan s tistim, kar je pripravljeno na uničenje.«
 
– Marina Gržinić o programskem sklopu Spektralizacija tehnologije: Od nekod do kibernetičnega feminizma in nazaj, katalog MFRU 1999, odlomek
 
Faktografski podatki skupaj z izborom besedil, fotografij in videoposnetkov ter preteklimi arhivarskimi poskusi tvorijo skelet, ki tako arhivarki kot obiskovalki omogoča orientacijsko oporo za delovanje, kontekstualiziranje in interveniranje.
 
Kuratorica: Živa Brglez.
 
 

Razstava/

MFRU Arhiv v nastajanju

11. – 20. 10. 2019

Lokacija: Media Nox

 
Termini/
 
PETEK, 11. 10. – NEDELJA, 20. 10.
10:00 – 13:00, 14:00 – 19:00 @ Media Nox
 
TOREK, 15. 10.
17:00 vodstvo po razstavi @ Media Nox

IFCA Archive in the Making

 

The archival exhibition marking the 25th anniversary of the festival displays the making of an archive: collecting, editing and systematising material that was left behind by previous festival editions.

“As Derrida put it, it is not possible to talk about the communication of the archive, if we do not talk about the archive –as a tool of communication. The archive can offer the possibility of memorization, repetition and reproduction. One might say that the archive is always connected with what is ready to be destroyed.”
 
– Martina Gržinić, The Spectralization of Technology: From Elsewhere to Cyberfeminism and Back, IFCA catalogue 1999, excerpt

Factual information, together with a selection of texts, photographs and videos, as well as past archiving endeavours, form a framework that provides an orientational support for action, contextualization and intervention to both the archivist and the visitor.

Curated by: Živa Brglez

 
 

Exhibition /

IFCA Archive in the Making

11. – 20.10.2019

Location: Media Nox

 
Opening hours/
 
FRIDAY, 11. 10. – SUNDAY, 20. 10.
10:00 – 13:00, 14:00 – 19:00 @ Media Nox
 
TUESDAY, 15. 10.
17:00 guided tour of the exhibition @ Media Nox