MFRU na simpoziju Razstavljanje na Slovenskem

5. in 6. december 2019 se bo v konferenčni dvorani Mestnega muzeja Ljubljana odvil simpozij Razstavljanje na Slovenskem ob 110-letnici Jakopičevega paviljona, namenjen debatam o razstavljanju likovne umetnosti, arhitekture in oblikovanja ter razstavnih institucijah na Slovenskem. V sklopu simpozija se bo v petek, 6. decembra, ob 11:50 predstavil tudi MFRU.

Simpozij se odpira v sodelovanju z umetnostnimi društvi, ki so v sredini 19. stoletja prva pri nas uvedla rednejše razstavljanje sodobne umetnosti. Sledijo izbrane razstave, razstavne programe, institucije in druge fenomene s področja razstavljanja v kronološkem loku in iz najrazličnejših vidikov obravnavamo in presojamo vse do danes. Dobršen del prispevkov premišlja trajnejše tematske, programske, geografske ali politične usmeritve institucij, ki se ob tem pokažejo kot pomembne, če ne kar ključne akterke v usmerjanju in obvladovanju našega likovnega področja. Vsebine se zgostijo tudi v raziskovanju, kako se je odvila pospešena institucionalizacija umetnosti, arhitekture in oblikovanja po drugi svetovni vojni ter kako in zakaj nas je še v jugoslovanskem okviru zajel val cikličnih, zlasti bienalnih prireditev. Simpozij se bo zaključil z analizami za zadnja desetletja značilnih kuratorskih praks, novih razstavnih formatov in tudi novih oblik institucij.

Poleg orisanega novega znanja prinaša simpozij introspekcijo in poskuse razjasniti tudi težje sledljive učinke našega delovanja. Razmišljanja, kako in zakaj se določeno razstavljanje pojavlja in uveljavlja, v kakšnem razmerju je do razstavljenih objektov in umetnosti nasploh in kako se prepleta s političnimi in drugimi neumetnostnimi diskurzi in hotenji, usmerja želja po globljem razumevanju tako samega medija razstave kot notranje logike in principov delovanja slovenskega umetnostnega sistema.

 

V sklopu festivalskega dogajanja bosta kuratorica festivala Tjaša Pogačar in kuratorica arhiva Žive Brglez v petek, 6. decembra, ob 11:50 izvedli predstavitev “Festival kot oblika razstavljanja intermedijskih umetnosti. Primer Mednarodnega festivala računalniške umetnosti (MFRU) v drugi polovici 90. let,”. Vabljeni k obisku!

 

Več o programu simpozija na tej povezavi.