KONS – platforma za sodobno raziskovalno umetnost

V sklopu 25. Mednarodnega festivala računalniške umetnosti bo v torek, 15. 10. 2019, potekala prva javna predstavitev projekta KONS – platforme za sodobno raziskovalno umetnost.
 
Projekt KONS – platforma za sodobno raziskovalno umetnost bo s strani devetih slovenskih partnerskih organizacij in skoraj sto pridruženih članic in članov izvajan v naslednjih 36 mesecev z namenom vzpostavitve regionalnih vozlišč, na katerih bodo potekali prenos umetniških poetik, demistifikacija različnih novih tehnologij in spodbujanje ustvarjalnosti otrok, mladih in vseh tistih, ki jih zanima vznemirljiva sodobnost.
 
Poleg regionalnih vozlišč bo vzpostavljena vrsto laboratorijev, ki bodo omogočali optimalne pogoje za razvoj avantgardnih umetniških projektov, in posebno divizijo za spekulativne inovacije, ki bo skrbela za prenos umetniških ideacij v procese inoviranja za bolj varne, trajnostne in etične produkte in storitve.
 
 
KONS – platforma za sodobno raziskovalno umetnost predstavlja:
 
 • Mejna nedoločenost
  Mojca Založnik + Gregor Krpič (produkcija Galerija Kapelica/Zavod Kersnikova)
 • Dispozicija zvoka / kristalni vrtovi
  Robertina Šebjanič + Aleš Hieng – Zergon + Ida Hiršenfelder (produkcija Zavod CONA)
 • Partíja
  Matej Stupica + Jaka Berger – Brgs (produkcija Društvo Ljudmila + Zavod Projekt Atol)
 

in vzporedne projekte:

 • STARTS
 • MAST
 • DIVA
 • PODVIG
 
ter partnerje projekta: 
Zavod Kersnikova, Zavod Projekt Atol, Zavod Aksioma, Društvo Ljudmila, Zavod Cona vsi iz Ljubljane, Univerza v Novi Gorici – Akademija umetnosti, Mladinski center Velenje, LokalPatriot Novo mesto, Mladinski kulturni center Maribor.
 
 
 

Dogodki/

Okrogla miza in predstavitev projekta KONS

Datum in ura: Torek, 15. 10. 2019 // 18:00

Lokacija: Pristan/Staninvest

 

 

Projekt KONS:: Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij “Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

KONS – contemporary artistic research platform

 
KONS project – the contemporary artistic research platform will be carried out by nine Slovenian partner organisations and their almost 100 associated members. In the coming 36 months they will work to establish regional hubs, where they will devote themselves to transferring artistic poetics, demystifying various new technologies and encouraging the creativity of children, young people and all those interested in the excitements of contemporaneity.
 
Alongside regional hubs they will set up a number of laboratories that will provide the ideal conditions for the development of avantgarde artistic projects. There will also be a special division for speculative innovations, which will take care of the transfer of artistic ideations into processes of innovation for safer, more sustainable and ethical products and services.
 
 
KONS – contemporary artistic research platform presents:
 
 • Borderline Indeterminacy
  Mojca Založnik + Gregor Krpič (produced by Galerija Kapelica / Zavod Kerstnikova)
 • Sound Disposition / Crystal Gardens
  Robertina Šebjanič + Aleš Hieng – Zergon + Ida Hiršenfelder (produced by Zavod CONA)
 • The Game
  Matej Stupica + Jaka Berger – Brgs (produced by Društvo Ljudmila + Zavod Projekt Atol)
 

and parallel projects:

 • STARTS
 • MAST
 • DIVA
 • PODVIG
 
and KONS project partners: 
Kersnikova Institute, Projekt Atol Institute, Aksioma institute, Ljudmila association, Cona institute, University of Nova Gorica – School of Arts, Velenje Youth Centre, LokalPatriot Novo mesto, Maribor Youth Culture Centre.
 
 
 

Events/

Round table and KONS showcase

Date & Time: Tuesday, 15. 10. 2019 // 18:00

Location: Pristan/Staninvest