Dunja Kukovec: Smrt kritiškega uma in rojstvo kvantnega mišljenja