ŠUMx Video

Serija videointervjujev in predavanj oziroma najboljši dokaz, da je potopljenost v tehnologijo hkrati zatopljenost vanjo, torej njena miselna razdelava in potemtakem tudi njena kritika, ki je obenem razvijanje.
 
Tehnološki cutting edge je cutting edge misli. Ali z besedami Benjamina Brattona: “Razmišljanje z orodji oziroma delo s fiksnim kapitalom naprednih tehnologij je dobra stvar. Je del ustvarjanja naše vrste. Je način, kako posredujemo svet in kako svet posreduje nas; s tem ko to delamo, postajamo to, kar smo, in to hkrati dela nas.”
 
Govorci: Benjamin Bratton, Mat Dryhurst, Metahaven
 
Snovalca serije: Marko Bauer & Andrej Tomažin
 
 
 

Dogodki/

ŠUMx Video

Datum: Sreda, 16. 10. 2019

Lokacija: GT22

 

18:00 video screening @ GT22

  • ŠUMx video (v sodelovanju z revijo ŠUM)

ŠUMx Video

 
A series of video interviews and talks, or, to put it otherwise, the best proof that immersion in technology is at once absorption in it, thus its elaboration, and, accordingly, also its critique, which is development at the same time.
 
The cutting edge of technology is the cutting edge of thought. In the words of Benjamin Bratton: “Thinking with tools, and in this case, working with the fixed capital of advanced technologies, is a good thing. It is part of the genesis of our species. It is how we mediate the world and are mediated by it; we become what we are by making that which in turn makes us.”
 
Speakers: Benjamin Bratton, Mat Dryhurst, Metahaven
 
Series created by: Marko Bauer & Andrej Tomažin
 
 
 

Events/

ŠUMx Video

Date: Wednesday, 16. 10. 2019

Location: GT22

 

18:00 video screening @ GT22

  • ŠUMx video (in cooperation with ŠUM)