Diskusije ŠUMx

Vikend program predavanj in debat z 18 mednarodnimi gosti – teoretiki in umetniki –, ki ga v okviru 25. MFRU organizira revija ŠUM, se osredotoča na prepletenost tehnologije, ekologije in kapitala.
 

Govorci: Louis Armand, Marko Bauer, Vít Bohal, Dustin Breitling, Peli Grietzer, Max Hampshire, Mark Horvath, Adam Lovasz, Andrej Tomažin, Bogna M. Konior, Primož Krašovec, Lukáš Likavčan, Domen Ograjenšek, Paul Seidler, Maks Valenčič, Tadej Vindiš.

Predavanje-performans: Agustina Andreoletti.

Koncert: drone emoji.

 
 
 

Program/

ŠumX

Datum: Sobota in nedelja, 12. in 13. 10. 2019

Lokacije: Vetrinjski dvor, Pristan/Staninvest

 

 

SOBOTA, 12. 10.

 

14:30 Predstavitve projektov v sklopu razstave Avtomatizirane ekologije na 25. MFRU @ Pristan/Staninvest

 • Selfish Machines / Tadej Vindiš
  Kompleksnost inteligentnih računalniških sistemov daleč presega tiste, ki so jih razvili. Notranje delovanje takšnih sistemov, kjer je proces odločanja samoučečih sistemov lahko prikrit s človeku nerazumljivimi podatki, lahko pogosto razumejo samo specialisti. Vindiš namerava v svoji tekoči, na praksi temelječi raziskavi Sebičnih mašin obrniti pozornost k stranskemu proizvodu dotičnega superorganizma; logikam, ki obstajajo na križiščih in prekinitvah med biološkimi, strojnimi in samoučečimi sistemi, kar nas lahko pripelje do bolj intuitivnega razumevanja umetne inteligence. Skozi serijo poskusov si prizadeva opazovati in razkrivati operativno strukturo inteligentnih sistemov v odsotnosti človeško določenih ciljev, spodbujati sisteme, da dajejo prednost svojim operativnim značilnostim pred učinkovitostjo za uporabo v realnem svetu, in raje kot statistično pomembne rezultate proizvedejo avtonomne tuje artefakte.

 • sprawl.systems / Paul Seidler, Max Hampshire, Frida Ortgies-Tonn, Johannes Wilke
  sprawl.systems je gamificirana vaja iz mahinacij nečloveškega kapitala. Temelji na John Horton Conwayevi Igri življena (1970), igri za nič igralcev, ki jo določa njeno začetno stanje. Ta celični avtomat, ki ne potrebuje človeške interakcije, služi kot univerzalni Turingov stroj, ki določa svoje lastno, k dokazom naravnano stanje. Porajajočega se in generativnega obnašanja posamezne igre ni mogoče vnaprej določiti, ne da bi simulirali točne začetne pogoje same igre. sprawl.systems izkorišča vmesnik v stilu Igre življenja in posameznikom predstavlja artefakte generativnega tržnega razvoja, medtem ko obenem širi tezo Charlesa Strossa o korporacijah kot počasni UI (Slow AI). Čeprav se pojavijo strukture in vzorci, ki jih gledalec kot take lahko tudi prepozna, je narava ostankov, ki jih korporativne entitete pustijo za seboj, povsem asemična. Čeprav je pareidolija v naravnem svetu prednost, pa v tržnem okolju povzroča le dodatno zmedo, ko ljudje ne zmorejo več preračunati sledečega stanja trga, preden je do njega že prišlo. Nastajajoča nelinearna ekonomija, čeprav je še vedno vezana na človeško potrošnjo, se kaže kot “svet brez nas”.

 

 

16:00 ŠUMx pogovor#1 @ Vetrinjski dvor

 • Primož Krašovec: Avtomatizirana potrošnja / krajše predavanje
  Najpogostejši ugovor tezam v mojem članku Tujost kapitala je, da kapital morda lahko deluje avtonomno in avtomatizira produkcijo, a da mora producirano blago – da se produkcija lahko (razširjeno) nadaljuje – še vedno nekdo kupiti in da kapital ni zares avtonomen, ker še vedno nakupujemo ljudje in to izvajamo “ročno”. Najenostavnejši odgovor bi bil, da je vsakdanja potrošnja ljudi v primerjavi s potrošnjo/trgovanjem, ki ga izvaja kapital znotraj sebe (predvsem trgovanje s finančnimi instrumenti), marginalna/zanemarljiva, a kljub temu (potencialna) avtomatizacija potrošnje predstavlja zanimivo teoretsko vprašanje, s katerim se nameravam ukvarjati v svojem prispevku. To ukvarjanje bo potekalo v dveh smereh: 1) z algoritemskim oglaševanjem, ki se pripne na raven afektov (ki je že tako avtomatizirana raven človeškega delovanja), je potrošnja v veliki meri že avtomatizirana; in 2) potrošnja je, s perspektive kapitala (ki je indiferenten do človeških potreb), le oblika komunikacije med individualnimi produkcijskimi enotami – če bi obstajala bolj učinkovita oblika komunikacije od tržnih razmerij, bi kapital lahko opustil trg in s tem tudi potrošnjo.

  Pogovor#1: Primož Krašovec, Paul Seidler, Max Hampshire, Tadej Vindiš, moderira Maks Valenčič

 

 

17:30 ŠUMx pogovor#2 @ Vetrinjski dvor

 • Mark Horvath in Adam Lovasz: UI kot bodoča-sedanja postčloveška kolektivnost / krajše predavanje
  Henri Bergson je prepoznal, da je prihodnost tista, ki ustvari tako preteklost kot sedanjost. Čas je retroaktiven. Kaj to pomeni za prihodnost UI? V sodobnih diskurzih se pogosto pojavlja eshatološki poudarek na transformativnem potencialu tehnologij UI. Namesto da gledamo na UI in tehnološko singularnost kot na prihodnje potencialnosti, zagovarjava tezo, da prihodnost, ki je že bila navzoča v obliki odsotne navzočnosti, vedno ustvari preteklost retroaktivno. Sledeč nedavnemu predlogu Petra Wolfendala argumentirava, da je bila družbena inteligenca vedno umetna. Tehnološka singularnost je bila vedno navzoča v obliki samopospešujočih se kolektivnih inteligenčnih sistemov, kakršna sta jezik in kultura. Tehnološka izpopolnitev strojnega učenja predstavlja le nadaljnji razvoj akceleracionističnih tendenc, ki se razvijajo že nekaj tisočletij.

 • Peli Grietzer: Teorija “vajba” / predavanje
  Na tem predavanju bomo predstavili okvir za konceptualizacijo modernističnih in avantgardnih del kot “nečloveških” miselno-estetskih struktur, ki so neodvisne od interpretacije in intence. Črpajoč iz nevronskomrežnih modelov kognicije bomo opisali postopek, s katerim literarna dela ustvarijo novo znanje tako, da materialno demonstrirajo informacijsko-teoretske resnice o živem svetu znotraj njihove lastne strukture.

  Pogovor#2 moderirata Marko Bauer, Andrej Tomažin

 

 

19:00 ŠUMx pogovor#3 @ Vetrinjski dvor

 • Vit Bohal in Dustin Breitling (Diffractions collective): Katabolični izredni načrt: Zapiski z Wyrdpatchworkshopa / krajše predavanje
  Nedavni premik v koncepciji Patchworka, skupaj z IPCC 1.5. Special Degree Report, odpira nova vprašanja o tem, kako si lahko predstavljamo scenarije kolapsa/katastrofe in kako uporabimo splošne pripravljalne strategije za ublažitev njenih učinkov. Nedavna serija Wyrdpatchworkshop (Punctum, Praga) je združila več govornikov, ki so obravnavali prav takšne tematike in teme, in tako ustvarila patchwork z lastnimi diskretnimi dinamikami in infrastrukturnimi predpogoji. Arran Crawford je zapisal: “Patchwork je mašinski evolucijski sistem za sortiranje. Patchi, ki so prilagojeni realnosti, bodo dobro uspevali, patchi, ki niso tako dobro prilagojeni, pa bodo odstranjeni. V tem smislu patchwork formalizira kolaps in ga rekonfigurira v pokazatelja sistemskega zdravja.” Kako se torej sodobna ideja patchworka transmutira in odzove na bližajočo se katabolično in degradirano post-obnovljivo pokrajino in kakšne posledice bo imel za sistemsko prakso?

 • Louis Armand: ENTROPOLOGIJE / predavanje
  V tem predavanju bomo analizirali princip spontane sinhronizacije, verjetnosti in entropije v “kavzacijo” nastajajočih kompleksnih sistemov, vključno s tako imenovanimi “živimi” sistemi, in jih postavili nasproti vrnitvi v posthumanistični diskurz latentnih dihotomizacij življenja in neživljenja, naravnega in umetnega, zemeljskega in tujega, antropocena in postantropocena, itd.

  Pogovor#3 moderirata Marko Bauer, Andrej Tomažin

 

21:00 Koncert @ Wetrinsky club

 • drone emoji

 

 

NEDELJA, 13. 10.

 

11:00 ŠUMx pogovor#4 @ Vetrinjski dvor

 • Domen Ograjenšek: You Make It Hard to Have a Good Time / krajše predavanje
  Predavanje bo govorilo o grajenju svetov (worldbuilding) pop videospotov iz zgodnjih 2000 in o realnostih, ki jih ustvarjajo ali so jih ustvarili. “(…) Nenavadno je, da svet Xtininega Dirty zaobjema drugačno višino. Višave nebotičnikov nadomestijo podzemne kleti, ki ustvarjajo begajoč blodnjak in tako puščajo za seboj nekdanjo namembnost prostorov, v katerih se nahajajo. Če savni podobna notranja oprema Britneyjinega okolja še vedno ohranja funkcionalistični okvir, je to le zato, da prostor prilagodi že obstoječim mikroklimatskim razmeram – da jih pomaga pojasniti; povzroči, da so sobe videti namenoma nevzdržno oblikovane in tako nenehno in neizbežno vročino in vlago predstavi kot nekaj luksuznega ali celo dekadentnega. Toda Xtinino kletno bivališče zapusti celo te zadnje ostanke smisla. Je skrajno anarhično in predstavlja drugačno post-apokaliptično razredno izkušnjo.” / izsek iz predavanja)

 • Lukáš Likavčan: Avtonomnost in nujnost / krajše predavanje
  Predavanje se bo podrobno posvetilo določenim vidikom misli brazilske akademičarke Denise Ferreira da Silva o rasnosti in njenem konceptu stanja nujnosti, za katerega pravi, da je filozofska osnovnica za ločevanje med belimi subjekti in črnimi telesi. Po da Silvi bela subjektivnost izvira iz njene domnevne izvzetosti iz tega stanja nujnosti, ki bi mu lahko rekli tudi naravna nujnost. Tu bi rad sledil rasnim izvorom okoljskega nasilja in klimatskega kolapsa. Od tukaj naprej bom to raziskavo rasnosti in stanja nujnosti združil z vprašanji avtonomije v planetarni prepletenosti, ki jo lahko opišemo z Virilijevo idejo metabolične multitude ali pa s poudarkom na ekološki ekonomiji in gibanju odrast za razumevanje (interpretacijo) človeške politične ekonomije kot snovnega in energetskega metabolizma. Če smo sestavni deli te multitudne/metabolične kontinuitete, potem ponovni premislek energetsko dragega liberalnega pojma svobode lahko vodi do izbrisa belega izvzetja in vstavitve človeškega bitja nazaj v rekonfigururano stanje nujnosti. Kakorkoli, prostor za produktivno idejo avtonomije kot elaboracije na in skozi obstoječe meje, ki jih določajo naravne nujnosti, so pod takšnimi pogoji morda še vedno mogoče.

 • Agustina Andreoletti: Zaznavanje teles onkraj zbiranja podatkov / predavanje-performans
  Predavanje-performans raziskuje obstoječe projekte z uporabo različnih oblik zajema gibanja in haptičnih senzorjev. Prezentacija, ki črpa iz medijskih študij in feminističnih teorij, razširja pojma virtualnih in fizičnih teles skozi njihovo intra-akcijo in predlaga vključitev vzorcev razlike, da bi namignila o naravi nastalih zaznavnih mehanizmov, čutnih odzivov in difrakcijskih procesov. Kako odločitev za zaznavanje proizvede afekt? Katero vlogo v naši percepciji igra posamezni zaznavni agent. Kako imanentne lastnosti takšnega agenta in njegove omejitve vplivajo na rezultate?

  Pogovor#4 moderira Maks Valenčič

 

18:00–20:00 @ Pristan/Staninvest

 • Bogna M. Konior: Post-Soviet Cyberfeminism: On Cybernetic Governance / predavanje
  Med predsedniškimi volitvami leta 2001, desetletje po osamosvojitvi Poljske od SSSR, je kiberaktivistični kolektiv CUKT (Centralni urad za tehnično kulturo) predstavil civilno volilno programsko opremo, ki je vsebovala navideznega predsedniškega kandidata, žensko avatar z imenom Wiktoria Cukt. Wiktoria je kandidirala pod sloganom “politiki so odveč”, in bila je “popolna kandidatka za informacijsko dobo, saj je bila sama informacija.” Umetniki so jo enačili s simulakrom, ki se razmnožuje v vsej politiki. Govorili so: “Kogarkoli bomo izbrali, izbrali bomo Wiktorio Cukt.” Po eni strani Wiktoria govori o decentraliziranem utopičnem diskurzu zgodnjega kibernetskega prostora, kjer je bila ideja o anonimni, kibernetski demokraciji na vrhuncu priljubljenosti “zahodne” progresivne domišljije, kamor je Poljska tako želela pripadati. Po drugi strani pa se Wiktoria razhaja z anglofonskim kiberfeminističnim kanonom, ki je bil takrat osredotočen na napadanje Big Daddyja Mainframa s sluzjo, krvjo in utelešenim hekanjem. Wiktorio kot politično fikcijo futuristične ženskosti, ki jo razumemo kot kolaborativni rezultat ljudi in strojev, namesto tega zanima “objektivnost, profesionalizem, standardizacija, merjenje, napredek.” V tem predavanju izzivam skupno razumevanje kiberfeminističnih in postsovjetskih okvirov kot osredotočenih na identiteto in reprezentacijo. Namesto tega izhajam iz dveh predpostavk: da še ne vemo, kaj so ženske, in da čas drugače deluje po spletu. Na podlagi kiber/ksenofeminističnega dela Sadie Plant, Amy Ireland in Diann Bauer sem med drugim ta kibernetični artefakt brala kot politično fikcijo, ki spodkopava delovanje nekibernetskega upravljanja in standardne kronologije.

 

 

* Program ŠumX organizira revija Šum (Društvo Galerija Boks) v koprodukciji z Mednarodnim festivalom računalniške umetnosti (MKC) in festivalom Mesto žensk.


ŠUMx disccusions

A weekend programme of lectures, talks and discussions organized by ŠUM to accompany the 25th IFCA-International Festival of Computer Arts focused on entwinements of technology, ecology and capital.
 

Talks by: Louis Armand, Marko Bauer, Vít Bohal, Dustin Breitling, Peli Grietzer, Max Hampshire, Mark Horvath, Adam Lovasz, Andrej Tomažin, Bogna M. Konior, Primož Krašovec, Lukáš Likavčan, Domen Ograjenšek, Paul Seidler, Maks Valenčič, Tadej Vindiš.

Lecture Performance by: Agustina Andreoletti.

Concert by: drone emoji.

 
 
 

Programme/

ŠumX

Dates: Saturday 12th & Sunday 13th October, Maribor, Slovenia

Lokacije: Vetrinjski dvor, Pristan/Staninvest

 

 

SATURDAY, 12. 10.

 

14:30 Project presentations as part of IFCA-Automated Ecologies exhibition @ Pristan/Staninvest

 • Selfish Machines / Tadej Vindiš
  The complexity of intelligent computing systems extends far beyond those who develop them. The inner workings of such systems, where the decision-making process of self-learning systems may be concealed in human-incomprehensible data, can often only be understood by specialists. In his ongoing practice-based research into Selfish Machines, Vindiš proposes to turn attention to the byproduct of the superorganism in question; the logics that exist at the intersections and disconnects between biological, mechanical and machine learning systems, which can lead us to a more intuitive understanding of artificial intelligence. Through a series of experiments Vindiš attempts to observe and expose the operational structure of intelligent systems in the absence of human-set goals, encouraging the systems to preference their operational features over the efficiency of a real-world application, producing autonomous alien artefacts rather than statistically meaningful outcomes.

 • sprawl.systems / Paul Seidler, Max Hampshire, Frida Ortgies-Tonn, Johannes Wilke
  sprawl.systems is a gamified exercise in the machinations of non-human capital. It is based upon John Horton Conway’s Game of Life (1970), a zero-player game determined by its initial state. This cellular automaton, requiring no human interaction, serves as a universal Turing machine which determines its own proof-oriented state. The emergent and generative behaviour of a particular Game cannot be predetermined without simulating the exact starting conditions of the game itself. sprawl.systems utilizes a Game Of Life style interface, presenting to the viewer artefacts of generative market development whilst simultaneously expanding upon Charles Stross’ thesis of corporations as Slow AI. Whilst structures and patterns emerge that are recognisable as such to the viewer, the debris corporate entities leave behind is thoroughly asemic in nature. Although pareidolia grants an advantage in the natural world, in the market environment it merely leads to more confusion as humans fall behind the threshold of being able to compute the market’s next state before it has already arrived. The emerging non-linear economy, although still bound to human consumption, appears as a “world-without-us”.

 

16:00 ŠUMx discussion#1 @ Vetrinjski dvor
#automation #economy #aliencapital #consumption #autonomous systems

 • Primož Krašovec: Automated Consumption / talk
  The most common objection to Alien Capital is that capital may be able to operate autonomously and automate production, but that manufactured goods – in order for production to continue – still have to be bought by someone and because the buying is still done by people and we are doing it “manually”, capital is not really autonomous.
  The simplest answer would be that people’s everyday consumption is marginal/negligible in comparison with the trading done by capital within itself (mainly trading with financial instruments) but the (potential) automation of consumption nonetheless presents an interesting theoretical question that can be developed in two directions: 1) With algorithmic advertising that works on the level of affect (which is already an automated level of human activity), consumption is already largely automated; and 2) from the perspective of capital (which is indifferent to human needs), consumption is only a form of communication between individual production units – if there were a more effective form of communication than market relations, capital could exit the market and thus also consumption.


  Discussion#1 with Primož, Paul, Max and Tadej, moderated by Maks Valenčič

 

17:30 ŠUMx discussion#2 @ Vetrinjski dvor
#AI #automation #intelligence #posthuman #acceleration #singularity #inhuman

 • Mark Horvath and Adam Lovasz:AI as Future-Present Posthuman Collectivity / talk
  Henri Bergson recognized that it is the future which creates both past and present. Time is retroactive. What does this mean for the future of AI? In contemporary discourses, we often find an eschatological emphasis on the transformative potential of AI technologies. Rather than viewing AI and technological singularity as future potentialities, we argue that the past is always retroactively created by a future that was already here in the form of an absent presence. Following Peter Wolfendale’s recent suggestion, we argue that social intelligence was always artificial. The technological singularity was here all along in the form of self-accelerating collective intelligence systems such as language and culture. The technological refinement of machine learning only represents a further development of accelerationist tendencies several millenia in the making.

 • Peli Grietzer: Theory of Vibe / lecture
  This talk presents a framework for conceptualizing Modernist and avant-garde works as ‘inhuman’ cognitive-aesthetic structures that do not depend upon interpretation or intention. Drawing on neural network models of cognition, we describe a process whereby literary works create new knowledge by materially demonstrating information-theoretic truths about the living world in their own structure.

  Discussion#2 moderated by Marko Bauer, Andrej Tomažin

 

19:00 ŠUMx discussion#3 @ Vetrinjski dvor
#collapse #patchwork #entropologies

 • Vít Bohal and Dustin Breitling (Diffractions Collective): Catabolic Contingency Plan: Notes from Wyrdpatchworkshop / talk
  In tandem with the IPCC 1.5 Special Degree Report, the recent shift in the conception of Patchwork opens new questions about how we might imagine the collapse/catastrophe scenarios, and how we adopt general preparational strategies that attempt to mitigate its effects. The recently-held series of Wordpatchworkshop (Punctum, Prague) brought together a number of speakers who dealt with just such themes and topics, and constituted a liminal patchwork of its own, with its own discrete dynamics and infrastructural preconditions. As Arran Crawford writes, “patchwork is a machinic evolutionary sorting process. Patches adapted to reality will thrive, patches not so adapted will be cut. In this sense patchwork formalises collapse and reconfigures it into a sign of systemic health.” How then does the contemporary notion of patchwork transmutate and respond to the coming catabolic and degraded post-sustainable landscape, and what are some of its implications for systemic praxis?

 • Louis Armand: ENTROPOLOGIIES / talk
  This talk will examine the principle of spontaneous synchronisation, probability & entropy in the “causation” of emergent complex systems, including socalled “life” systems, in disputation with the return within posthumanist discourse of latent dichotomisations of life and non-life, natural and artificial, worldly and alien, Anthropocene & post-Anthropocene, etc.

  Discussion#3 moderated by Marko Bauer, Andrej Tomažin

 

21:00 Concert @ Wetrinsky club

 • drone emoji

 

 

SUNDAY, 13. 10.

 

11:00 ŠUMx discussion#4 @ Vetrinjski dvor

 • Domen Ograjenšek: You Make It Hard to Have a Good Time / talk
  The talk will address world-building of the early 2000s pop music videos and the realities that they inform or have informed. “(…) Strangely enough, the world of Xtina’s Dirty covers a different altitude. The heights of the abandoned skyscrapers are substituted for underground basements that maze in a disorienting manner, leaving behind the once dedicated functions of the spaces they occupy. If the sauna-like furnishing of Britney’s environment still upholds the functionalist framework, it is only to accommodate the already existing micro-climate conditions — to help make sense of them; to make the rooms seem unbearable by design and thus frame the constant and unavoidable heat and moisture as a luxury or even decadence. Yet Xtina’s basement dwelling, dark, damp and flooded with the rising sea water, leaves behind even these last remnants of making sense. It is radically anarchic and representative of a different post-apocalyptic class experience.” /excerpt from the talk)

 • Lukáš Likavčan: Autonomy and Necessity / talk
  This talk will elaborate on certain aspects of thought of Brasilian scholar Denise Ferreira da Silva, regarding raciality and her concept of state of necessity, which is according to her a philosophical baseline for separation between white subjects and black bodies. In particular, according to da Silva, white subjectivity emerges out of its presumed exemption from this state of necessity, which might be otherwise labelled as natural necessity. Here, I’d like to track racial origins of environmental violence and climate collapse. From that point on, I will join this survey of raciality and state of necessity with questions of autonomy in planetary entanglement – an entanglement that can be described via Virilio’s notion of metabolic multitude, or ecological economics and degrowth movement emphasis on reading human political economy as material and energy metabolism. If we are elements of this multitude/metabolic continuum, then reconsidering of energy expensive liberal notion of freedom might lead to deleting white exemptionalism and inserting human species-being back into reconfigured state of necessity. However, a space for productive notion of autonomy as elaboration on and through existing limits imposed by natural necessities might be still possible even under such conditions.

 • Agustina Andreoletti: Sensing bodies beyond data collection / lecture performance
  The lecture performance explores existing projects using different forms of motion capture and haptic sensors. Drawing on media studies and feminist theory, the presentation expands notions of virtual and physical bodies in their intra-action and suggests to include patterns of difference to give hints about the nature of sensing mechanisms, affective responses, and the diffractive processes that come into being. How does the decision to sense produce affect? Which role does a particular kind of sensing agent play in our perception? How do the intrinsic characteristics of such agent and its limitations influence the results?

  Discussion#4 moderated by Maks Valenčič

 

18:00–20:00 @ Pristan/Staninvest

 • Bogna M. Konior: Post-Soviet Cyberfeminism: On Cybernetic Governance / lecture
  During the presidential election of 2001, a decade after Poland became independent from the USSR, the cyberactivist collective CUKT (Central Bureau of Technical Culture) debuted a civic electoral software, which included a virtual presidential candidate, a female-presenting avatar called Wiktoria Cukt. Running under the slogan, “politicians are redundant,” Wiktoria was “the perfect candidate for the information age because [she was] information.” The artists perceived her as no different than the simulacrum that breeds in all politics – “whomever we choose,” they said, “we will be choosing a Wiktoria Cukt.” On the one hand, Wiktoria speaks to the decentralised utopian discourse of the early cyberspace, where the idea of anonymous, cybernetic democracy was at the height of its popularity in the ‘western’ progressive imagination, to which Poland was eager to claim its belonging. On the other, Wiktoria diverges from the Anglophone cyberfeminist canon, at the time focused on attacking the Big Daddy Mainframe through slime, blood, and embodied hacking. As a political fiction of futurist femininity understood as a collaborative output of humans and machines, Wiktoria is instead interested in “objectivity, professionalism, standardisation, measurement, progress.” In this talk, I challenge the common understanding of cyberfeminist and post-Soviet frameworks as focused on identity and representation. I instead begin from two assumptions: that we do not yet know what women are and that time functions differently across the web. Drawing on the cyber/xenofeminist work of Sadie Plant, Amy Ireland, and Diann Bauer, among others, I read this cybernetic artefact as a political-fiction that undermines the viability of non-cybernetic governance and standard chronology.

 

 

*ŠUMx programme is organized by Šum Journal (Društvo Galerija Boks) in coproduction with IFCA-International Festival of Computer Arts (MKC) and City of Women Festival.