TONSPUR 80 – “In My Room” / Christian Fennesz

8-kanalno zvočno delo

trajanje: 07’59”

 

Koncept, snemanje, kompozicija: Christian Fennesz

Postavitev dela: Peter Szely

Produkcija: TONSPUR: Kunstverein Wien + MKC Maribor + MFRU

Zanj: TONSPUR für einen öffentlichen raum

Umetniški vodja: Georg Weckwerth
 
“Zvočna instalacija “v moji sobi” je nadaljevanje in razširitev mojega albuma “agora”. Delal sem v mali sobi, uporabljal stvari, ki so mi prišle pod roko. Šume in zvoke kitarskega ojačevalca, uličnega tramvaja, gradbenega mesta pred mojim oknom, moje kitare, sintetizatorje, razne kuhinjske aparate in pripomočke itd., vsi so bili uporabljeni kot zvočni viri.”
 
“Na koncu je celotna soba, njen mikrokozmos, postal-a inštrument sam.”
 
– Christian Fennesz
 
 
Christian Fennesz, rojen na Dunaju leta 1962, živi in dela na Dunaju.
 
 
 

Dogodki/

TONSPUR 80 – “V moji sobi”

Datum: Četrtek, 10. 10. 2019

Lokacija: Prehod med Glavnim in Rotovškim trgom

 

18:00 @ Tonšpur pasaža

  • Otvoritev zvočne kompozicije (v sodelovanju s Tonspur)

CHRISTIAN FENNESZ – “In My Room”

8-channel sound work

duration 07’59”

 

Concept, recordings, composition: Christian Fennesz

Installation set up: Peter Szely

Production: TONSPUR: Kunstverein Wien + MKC Maribor + MFRU

For the series: TONSPUR für einen öffentlichen raum

Artistic director: Georg Weckwerth
 
“The sound for the installation “in my room” is a continuation and expansion of my most recent album “agora”. I worked in a small room, using everything I had at my fingertips. The noise of a guitar amplifier, a passing tram, the construction site in front of my window, my guitars, synthesizers, various kitchen appliances and utensils etc., all of which were used as sound sources.”
 
“In the end the whole room, a microcosm, became an instrument itself.”
– Christian Fennesz
 
 
Christian Fennesz, born in Vienna in 1962, lives and works in Vienna.
 
 
 

Events/

TONSPUR 80 – “In My Room”

Datum: Thursday, 10. 10. 2019

Lokacija: Passage between Main Square and Rotovž Square, Maribor

 

18:00 @ Tonspur Passage

  • Sound Installation Opening (in collaboration with Tonspur)